Fontana Nina

Fontana Nina

 

Nin, dvorište autora, izgrađeno 2006. godine.

Foto: Marin Štulić, 21.6.2007.

Foto: Autor, 2019.

IZRADIO :      autor  osobno, listopad – prosinac  2006. godine

POLOŽAJ :      dvorište obiteljske kuće,  Put  Grgura  Ninskog  36,  23232  Nin

koordinate
44° 14′ 24”  N      ( 44,24)
15° 10′ 48”  E       (15,18)

MATERIJAL :       ninski kamen, opeka iz bivše ninske ciglane, beton u boji ( kamena prašina, bijeli cement i boja), vapneni malter, morski šljunak, gumeno crijevo.

Piramida  Sunčica :     rupičaste vapnenačke tercijarne gromadice s područja Nina  (uz sjevernu ogradu TN Zaton), vezivo – vapno i kamena prašina, unutrašnjost piramide i baze ispunjena  je kamenom i betonom.

POVRŠINA :     fontana – heksagon  5.5 m2 , ukupno  7 m2 .
Ukupna površina izrade – 11,2 m2 .

VISINA :      od dna fontane do vrha piramide  –  1,8 m.

Uz fontanu se nalaze kameni zidići ( ninski vapnenac – bili kamen i glinenasti parparot), cvijeće, trava, zemlja, masline, vinove loze i palma.

Piramida  Sunčica se postupno, od baze prema vrhu, pretvara u stožac, što bi bio  PIRAMIDALNI  STOŽAC. Kada bi se Sunčica zarotirala dobio bi se prostorni stožac kojemu je kut na bazi  60°. Dakle,  ona ima tendenciju da se iz kvadratne baze – prema vrhu pretvori u stožac.

DIMENZIJE :      1m  X  1m  baza,  visina  1,2 m ( modularna mjera).

Iz vrha piramide izvire voda  – kuželj.
Sunčica je jedna od najmanjih kamenom zidanih piramida na Svijetu.
Fontana je izrađena  bez  nacrta.

kolovoz  2008.

CRTEŽI 2008.