Ljubavi života

Ljubavi života

Čuti ćeš jednom
draga
ovu moju
tihu pjesmu
ovaj živi
Ljubavni stih.
O
kad bi
samo znala
tebi pišem
zbog tebe
i prestao bih.
Tvoje ime nek je tajna.
Znam za Ljubav
koja cvjeta
koja nas čeka.
U vrtu cvijeća
ti si najljepša
bijela, mirisna.
I skroz
do kraja Svijeta
skroz do kraja
vremena
ti si moja
duša
Ljubav si mog
žvota.

                                  rujan 2008.