Daljina i ti

Daljina i ti

Duboko je more.
Daleko je crta horizonta.
Crveno Sunce o zalazu.
Duboka je zjenica oka.

Dug je put do sreće
i korak do Savršenstva.
Beskrajne su niti Ljubavne
i staza do neba.

Visoko je željeni pogled,
zvijezde u noćnoj tami.
Čiste pahuljice snijega,
čežnja za uspjehom.

U daljini vidim Sunce;
Kroz daljinu gledam tebe.

                                  studeni 1984.