Bog i vjetar

 

Bog  i  vjetar

Vjetar puše
vjetar struji
bruji
vjetar svira
fruli.

Vjetar
oči nam suzi
lice nam miluje
tijelo nam požuruje.

Vjetar, sam po sebi
ne vidi se
a ipak, tu je:

u plesju valovitog mora
u igri lišća stabala
u drhtaju zelenih travki
u plovu raznih oblaka…

Tako i Bog
Stvoritelj  Svijeta

On se ne vidi
Sam po Sebi
al’ u Prirodi
On se ogleda:

kroz boje i zvukovlje
kroz formule stvaranja
dokaze svoje pruža nam
poruke šalje nam.

A nama
preostaje samo
da vjetar taj

DAH  VJEČNIH  VISINA
i dašak  zemaljskih širina

u srce svoje pustimo
srce svoje od  Ljubavi.

                    srpanj  2009.