Pogled

Pogled

Gledam
a vidim misli
Tebe vidim
Osjećam ti dah
Daleko smo
a tako blizu
Ritam
nam je brz
Možda i previše
Oko tebe
Ljepota leprša
Priroda
Slavi pobjedu
Ti si
Ljepota sama.

                                  listpad 2010.