Model Univerzuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZLATNI REZ

                                                                             Ø (phi) = 1,618

                                                                             Ø2  =  2,618

                                                                              √ø = 1,272

                                                                             1 / ø =  0,618

 

A / 2,618 = B

B / 2,618 = C                               A  :  B  =  B  :  C

C · 2,618 = B                                C  :  B  =  B  :  A

B · 2,618 = A

 

Volumen stošca, podijeljen kvadratom broja ø, jednak je volumenu kugle – kada se kugla poveća te se njena sfera  izvlači iz stošca na kružnici u visini  v / 1,618  i u središtu baze stošca.

Volumen kugle, podijeljen kvadratom broja ø, jednak je volumenu kocke – kada se kugla smanji te se njena sfera  uvlači u kocku na osam uglova.

Volumen kocke, umnožen kvadratom broja ø, jednak je volumenu kugle – kada se kugla smanji, odnosno kocka prividno poveća.

Volumen kugle, umnožen kvadratom broja ø, jednak je volumenu stošca – kada se kugla poveća, odnosno stožac prividno smanji.

 

KUGLA  PULSIRA

Volumen kugle u odnosu na kocku  smanjuje se za 3,787 %, odnosno njen se radijus  smanjuje za 1,277%.

Volumen kugle u odnosu na stožac povećava se za 12,148 %, odnosno radijus kugle  povećava se za 3,756%.

Ukupna promjena volumena kugle iznosi  15,935%, odnosno promjena radijusa kugle iznosi 5,032%.

 

SVE  SE  KREĆE;  STVARNO  ILI  PRIVIDNO

Površina kvadrata sa stranicom  D  odnosi se prema površini kruga s radijusom p, u omjeru  1 : 1,274. U ovom istom omjeru odnose se volumen zamišljene piramide sa stranicom baze D i volumen stošca s radijusom baze p – kada su piramida i stožac iste visine. √ø = 1,272. Volumen stošca je osam puta veći od volumena kocke, a volumen zamišljene piramide je deset puta veći od volumena kocke.

 

ZLATNO  PRAVILO

Cjelina se nastoji odnositi prema svom većem dijelu isto kao i taj veći dio prema manjemu. Veći dio se nastoji odnositi prema manjemu isto kao i cjelina prema većem dijelu. Manji dio se nastoji odnositi prema većemu isto kao i veći dio prema cjelini.

 

                                                                                                                                                                                                                    rujan  2014.